Foredrag


Jeg tilbyder

I 2014 kom jeg til Danmark på flugt fra krigen i Syrien. Det stod hurtigt klart for mig, at dansk er nøglen til hele – til uddannelse, til arbejde, til det sociale liv. Derfor har jeg gjort mit bedste for at lære det danske sprog så hurtigt som overhovedet muligt. Nu er jeg blevet sprogunderviser og underviser i dansk på arabisk på min egen YouTube-kanal. Mit projekt vandt i 2016 Den Europæiske Sprogpris, og det gav mig blod på tanden til at gøre endnu mere.

Nu læser jeg til ingeniør, og ved siden af har jeg mit job hos Lær Dansk. Desuden holder jeg oplæg og foredrag med afsæt i min baggrund, min historie og det, jeg laver.

Foredragene har forskellige fokus afhængigt af målgruppen. Nogle har til formål at klæde undervisere på med viden om, hvad det vil sige at flygte, og hvilke udfordringer man som ny i Danmark møder både sprogligt og kulturelt. Andre henvender sig til elever med forskellige baggrunde.

Ud over min foredragsvirksomhed tilbyder jeg også produktion af oplysningsvideoer.

Konkret tilbyder jeg ydelser til følgende målgrupper:
Højskoleelever

Jeg fortæller historien om mit land Syrien, min flugt til Danmark, de kulturelle forskelle på den arabiske og den danske kultur, de oplevelser og udfordringer, jeg som nyankommen har haft i Danmark. Efter foredraget stiller jeg med glæde op til diskussion og besvarer alle spørgsmål.


Højskoleelever med flygtningebaggrund

Jeg kommer ud til alle studieretninger, særligt de studier, der har fokus på Mellemøsten, arabisk, islam, interkulturel kommunikation og sprogundervisning i dansk som andetsprog og skræddersyr mit foredrag efter de studerendes behov og interesse. Jeg kan fortælle om Syrien før krigen, om den syriske revolution, om krigens forskellige parter og deres rolle i krigen, om årsagerne til min flugt, om min vej til Danmark og om, hvorfor jeg endte netop her. I forhold til det sproglige aspekt kan jeg med udgangspunkt i min sprogundervisning fortælle om forskellene på det danske og det arabiske sprog og udfordringerne ved at tilegne sig disse.


Elever i folkeskoler (indskoling, mellemtrin og udskoling), gymnasier, HF, VUC osv.

Efter nærmere aftale med den enkelte lærer skræddersyr jeg mit foredrag alt efter klassens behov og interesse. Jeg kan fortælle om Syrien før krigen, om den syriske revolution, om krigens forskellige parter og deres rolle, om årsagerne til min flugt, min vej til Danmark og om, hvorfor jeg endte netop her. Eleverne har mulighed for at stille mig de spørgsmål, de måtte have i forbindelse med et undervisningsforløb om emnet.

Til de elever, der selv er ankommet til Danmark for nylig, fortæller jeg om mine erfaringer med at lære det danske sprog og den danske kultur at kende og hjælper dem med at navigere i studielivet, på vejen til arbejdsmarkedet, mens jeg bruger nogle af de undervisningsvideoer, jeg har lavet om disse emner.


Modtageklasser

Jeg fortæller om mine erfaringer med at lære det danske sprog og den danske kultur at kende og hjælper eleverne med at navigere i skole- og studielivet, mens jeg bruger nogle af de undervisningsvideoer, jeg har lavet om disse emner. Jeg lægger stor vægt på at motivere eleverne ved at give dem nogle metoder til at lære det danske sprog og være aktive i deres hverdag i Danmark. Ved at bruge mig selv som eksempel er det mit mål at motivere og inspirere eleverne til at tro på, at de med udgangspunkt i den samme baggrund som mig kan lykkes i det danske samfund.


Universitetsstuderende

Jeg fortæller om mine erfaringer med at lære det danske sprog og den danske kultur at kende og hjælper eleverne med at navigere i skole- og studielivet, mens jeg bruger nogle af de undervisningsvideoer, jeg har lavet om disse emner. Jeg lægger stor vægt på at motivere eleverne ved at give dem nogle metoder til at lære det danske sprog og være aktive i deres hverdag i Danmark. Ved at bruge mig selv som eksempel er det mit mål at motivere og inspirere eleverne til at tro på, at de med udgangspunkt i den samme baggrund som mig kan lykkes i det danske samfund.


Konferencer relateret til flygtninge- og integrationsområdet

Jeg fortæller om Syrien før krigen, om den syriske revolution, om krigens forskellige parter og deres rolle i krigen, om årsagerne til min flugt, min vej til Danmark og om, hvorfor jeg endte netop her. Jeg fortæller også om mine oplevelser og erfaringer som nyankommen i Danmark, om mit højskoleophold, der blev et lærerigt møde med det danske sprog, kultur, madvaner, traditioner, humor osv. Jeg fortæller også om mit sprogundervisningsprojekt og YouTube-kanal ’Danskundervisning med Khaled’, som i 2016 vandt Den Europæiske Sprogpris, og giver nogle konkrete eksempler på kulturforskelle.


Sproglærere

Med afsæt i mit arabiske modersmål og mine egne erfaringer med at tilegne mig det danske sprog fortæller jeg om, hvad der fungerer, når man skal undervise netop arabisktalende elever. Jeg fortæller om mit sprogundervisningsprojekt og YouTube-kanal ’Danskundervisning med Khaled’, som i 2016 vandt Den Europæiske Sprogpris, og de tilbagemeldinger, jeg dagligt får fra både arabisktalende brugere og sproglærere. Vi kommer også ind på, hvordan man nemt og omkostningsfrit kan bruge video som undervisningsværktøj.

Jeg kommer også gerne ud til klasser, hvor jeg lægger stor vægt på at motivere eleverne ved at give dem nogle metoder til at lære det danske sprog og være aktive i deres hverdag i Danmark. Ved at bruge mig selv som eksempel er det mit mål at motivere og inspirere eleverne til at tro på, at de med udgangspunkt i den samme baggrund som mig kan tilegne sig sproget og lykkes i det danske samfund.


Virksomheder, kommunale og statslige organisationer, ngo’er og foreninger, der arbejder med flygtninge og integration

Med udgangspunkt i mine erfaringer med sprogundervisning og interkulturel formidling har jeg blandt andet holdt oplæg for Integrationsnet, for Dansk Flygtningehjælps indsamlere og fortalt min historie på Folkemødet. Jeg har også produceret oplysningsvideoer for Borgerservice i Århus om skat, NemID, digital post og kørekort samt en oplysningsvideo om affaldssortering for Århus Kommune. For Integrationsnet har jeg produceret en oplysningsvideo om det danske arbejdsmarked og de krav og forventninger, der følger med.

Jeg kan således bidrage med lignende produktioner tilpasset jeres behov, emnefelt og målgrupper.