Konjunktionerحروف العطف١ - 1

أشرح هنا أهم حروف العطف og, men, for, eller


Konjunktionerحروف العطف٢ - 2

Her fortæller jeg om Konjunktioner der forbinder ord, led og sætninger- af samme slags.
هنا أتحدث عن حروف العطف وبعض التعابير التي تربط بين الكلمات والجمل.
على سبيل المثال أشرح خلال الدرس التعابير:
både... og .... Enten... eller .... Hverken... eller


at معنى واستخدام

إن at لها معنيين. المعنى الأول عندما تأتي مع المصدر والمعنى الثاني عندما تأتي كحرف عطف. في هذا الدرس أشرح هذين المعنيين مع أمثلة وشرح مبسط.


Når eller da

استخدام كل من når و da والفرق بينهما مع أمثلة تشرح ذلك بشكل مفصّل وبسيط.